Exchange Paysera EUR to Tether (ERC20) USDT

Exchange Paysera EUR to Tether USDT